Pozdrownienia z okazji 95-tego rocznika dnia Niepodległości Litwy

Dzisiaj Litwa świętuje Dzień Niepodległości. W 1918 roku Rada Litewska proklamowała niepodległość Litwy ze stolicą w Wilnie.