Zwiedzanie Wilna w języku polskim po Starówce!

3-6 czerwca, 2010 (Boże Ciało), Centrum Informacji Turystycznej organizuje zwiedzanie Wilna w języku polskim po Starówce. Wycieczki – dla osób indywidualnych.

Obiekty zwiadania: plac Katedralny, Katedra, pomnik Giedymina, Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Zamek Dolny), Wieża Giedymina (Zamek Górny), …